Avís legal - Política de privacitat

Condicions d'us del portal

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l'accés al portal web de AIGÜES DE VIC, S.A.. El fet de connectar-se a aquest pàgina web implica l'acceptació del present Avís Legal.

Dades registrals. Dades d'empresa

En compliment del que disposa  l'article 10 de la Llei de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico (Ley 34/2002)" l'informem dels següents aspectes:

AIGÜES DE VIC és una Societat Anònima, amb CIF A-08076218, domiciliada al  Carrer de la Riera nº 6 baixos, 08500 Vic, amb e-mail avsa@aiguesvic.com.

El telèfon és 93 885 25 00 / 93 885 23 51.

El fax és 93 889 58 80.

L'horari d'apertura és de dilluns a divendres, de 8 a 2 h.

Societat inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, volum 10.504, foli 125, fulla número B-29.265, inscripció 92a.

Política de privacitat

En relació a les dades de la direcció del terminal amb el que vostè està connectant l'informem que queden emmagatzemats en el nostre sistema les cookies d'accés al portal.

Més informació de què és una cookie a: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28inform%C3%A1tica%29

Propietat Intel·lectual  i Industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de l'empresa, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estricament necessari per al correcte ús del Portal.

Exclusió de responsabilitat 

Per enllaçar a aquesta web és requisit indispensable comptar amb la nostre autorització.

Llei aplicable i jurisdicció 

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Vic.