Presentació

Aigües de Vic SA és la companyia que gestiona el subministrament i l'abastament d'aigua potable a Vic i a altres municipis de la comarca d'Osona (Gurb, Muntanyola i Santa Cecília de Voltregà), segons la modalitat de concessió, mitjançant l'empresa participada del grup, Abastament Tractaments i Control d'Aigües (ATCA SL). De la mateixa manera, Aigües de Vic SA participa en empreses que gestionen la depuració d'aigües residuals i l'abastament en alta a la comarca.

Formada per un equip humà de 26 professionals, Aigües Vic treballa amb l'objectiu de contribuir en tot el cicle urbà de l'aigua i oferir un servei d'excel·lència on es prioritza la qualitat del subministrament de l'aigua, la reducció de l'impacte mediambiental i l'atenció a l'usuari. 

 

Un servei de competència municipal

Mitjançant la modalitat de concessió, Aigües Vic gestiona el servei municipal aportant el seu coneixement i experiència en l'àmbit de l'aigua per garantir un subministrament òptim als usuaris tot respectant el medi ambient. D'aquesta manera, els corresponents ajuntaments són els titulars d'aquest servei públic que es presta de forma indirecta.

Darrera d'un gest tan senzill com obrir una aixeta s'hi amaga una gran infraestructura i una política de continues inversions que permeten processar i tractar l'aigua per tal que se'n pugui disposar sempre que sigui necessari amb la màxima qualitat. Aigües Vic, com a operador de confiança en la gestió del servei de l'aigua, basa la seva actuació en la millora continua de la xarxa, el respecte mediambiental i un fort compromís social.